tuyển dụng

CHỈ HUY TRƯỞNG

 • Mức lương: Thoả thuận
 • Kinh nghiệm: 3 Năm
 • Trình độ: Cao đẳng – Đại Học
 • Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Thời gian thử việc: Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
 • Số lượng tuyển dụng: 1
 • Giới tính: Nam
 • Tính chất công việc: Giờ hành chính – tăng ca
 • Hình thức làm việc: Nhân viên thử việc

THIẾT KẾ 3d

 • Mức lương: Thoả thuận
 • Kinh nghiệm: 2 Năm
 • Trình độ: Cao đẳng – Đại Học
 • Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Thời gian thử việc: Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
 • Số lượng tuyển dụng: 3
 • Giới tính: Không yêu cầu
 • Tính chất công việc: Giờ hành chính -Tăng ca
 • Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức

THIẾT KẾ 2D

 • Mức lương: Thoả thuận
 • Kinh nghiệm: 2 Năm
 • Trình độ: Cao đẳng – Đại học
 • Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Thời gian thử việc: Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
 • Số lượng tuyển dụng: 2
 • Giới tính: Không yêu cầu
 • Tính chất công việc: Giờ hành chính – Tăng ca
 • Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức

GIÁM SÁT

 • Mức lương: Thoả thuận
 • Kinh nghiệm: 2 Năm
 • Trình độ: Cao đẳng – Đại học
 • Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Thời gian thử việc: Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
 • Số lượng tuyển dụng: 3
 • Giới tính: Không yêu cầu
 • Tính chất công việc: Giờ hành chính
 • Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức

KẾ TOÁN

 • Mức lương: Thoả thuận
 • Kinh nghiệm: 2 Năm
 • Trình độ: Cao đẳng
 • Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Thời gian thử việc: Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
 • Số lượng tuyển dụng: 1
 • Giới tính: Nữ
 • Tính chất công việc: Giờ hành chính
 • Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức